sovolusky-10.jpg

7. září 2020 uplyne 690 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Setkání Spolku SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí v Sovoluskách 1. 11. 2019
Der Verein SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí traf sich in Soblitz 1. 11. 2019
02.jpg
Dnes jsme v altánu na návsi v Sovoluskách uskutečnili naší již V. schůzi Spolku SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí. Jako každoročně jsme rekapitulovali minulé a přemýšleli o budoucím. Shrnuli jsme naše aktivity v roce 2019 a uvažovali o dalším fungování v roce 2020. Máme různé plány, jen bychom potřebovali alespoň dvakrát více času, abychom vše v našem malém počtu stíhali. Doufáme, že našimi aktivitami děláme radost nejen sobě, ale také lidem, kteří do našich vesnic a jejich okolí zavítají.
01.jpg
Zde je uveden stručný výčet našich zcela konkrétních aktivit v roce 2019:

- V lednu 2019 zaslal náš spolek  oficiální připomínku k Návrhu Územního plánu obce Chuderov v podobě rozsáhlé analýzy, která se týkala zařazení pozemku v katastrálním území Žežice v blízkosti Sovolusk. O těchto našich aktivitách jsme také informovali CHKO Litoměřice.

- V dubnu 2019 (6. dubna) jsme se účastnili akce Ukliďme Česko. Vysbírali jsme odpad v oblasti kolem cest do Sovolusk a také nad vesnicí atd.

- V průběhu dubna a května 2019 jsme provedli vyčištění aleje do Sovolusk od uschlých stromů, suchých větví a náletů jasanů.

- V květnu 2019 jsme provedli nátěr celého altánu a posezení pod lípou na návsi v Sovoluskách.

- V červnu 2019 (7. června) jsme vysadili Strom sousedské pospolitosti, hrušeň na ostrůvku u hlavní silnice, u odbočky na Sovolusky. Hrušeň jsme opatřili drobnou informační cedulí.

- V srpnu 2019 (24. srpna) se uskutečnil jubilejní 10. ročník Sovoluských slavností. Akce proběhla úspěšně s velkým zájmem obyvatel vesnice a okolí. Součástí slavností bylo tradičně vystoupení venkovského divadla (Rezkovo rodinné Theatrum) a hudební produkce napříč žánry. Rezkovo Theatrum nejprve představilo originální hru Kašpárek prezidentem, která nás pobavila svými přesahy do politické satiry a vtipnými komentáři. Dále pak následovalo představení O dobrém vinohradu na motivy pohádky francouzského spisovatele Henri Pourrata, z knihy pohádek Poklady z Auvergne. Po divadelním vystoupení následovalo přivítání našeho nového občánka. Poté jsme měli možnost shlédnout krásné pěvecké a taneční vystoupení našich nejmladších obyvatel, což je pro nás příslibem přirozené generační návaznosti do budoucna. Tato akce podpořila naše sousedské vztahy nejen v rámci Sovolusk, ale navštívili nás např. také přátelé z nedaleké Čermné, Ryjic a letos také z Chuderova.

- Od srpna 2019 začal Václav Rezek pracovat na renovaci obrazů křížové cesty z kostela Svatého Petra a Pavla v Žežicích.  Dne 14. září 2019 byl panu arciděkanovi Šimáčkovi předán první opravený obraz. Tato aktivita vzešla ze společné myšlenky se spolkem Domov 2018.

- V průběhu celého roku jsme pořádali drobná i větší sousedská setkání, a to při událostech jako např. vítání jara (23. března), pálení čarodějnic (30. dubna), oslava svátků velikonočních (22. dubna), loučení s prázdninami (spojeno se slavnostmi 24. srpna), uctění Svatého Václava (28. září). Plánujeme ještě sovoluskou zabíjačku, adventní setkávání se zpěvy vánočních koled, vystavení sovoluského betléma v prostorách altánu atd. Veškeré tyto aktivity představovaly a představují ideální možnost mezigeneračních setkání a také udržování tradic.

- V průběhu celého roku jsme pokračovali v péči o veřejná prostranství - údržba návsí, péče o zeleň, údržba aleje do Sovolusk atd. Také jsme prováděli různé okrašlovací aktivity na návsi v Sovoluskách, které se vždy pojily k danému ročnímu období nebo např. k velikonočnímu či vánočnímu času.

- V průběhu celého roku jsme spravovali webové stránky obce Sovolusky a informovali zde o aktuálním dění.

- V průběhu celého roku jsme vyvíjeli spolkové i individuální turistické aktivity soustředěné na poznávání lokalit v naší blízkosti a také jsme se účastnili aktivit, které nám jsou blízké.  Účastnili jsme se např. vysvěcení křížku v prostorách bývalého hřbitova u Arnultovic (14. září) nebo slavnostního rozeznění nového zvonu v kapli Nejsvětější trojice v Neznabohách (12. října). Zvon byl odlit díky veřejné sbírce vyhlášené spolkem Domov 2018 a někteří členové našeho spolku se do sbírky také zapojili. Pro tuto akci jsme také připravili pamětní pohlednici.

- V průběhu celého roku jsme monitorovali problémy s odpadem a zakládáním skládek v blízkém okolí a aktivně jsme o tom informovali Obecní úřad Chuderov a také se sami podíleli na úklidu, pokud to bylo v našich silách. Nahlásili jsme několik skládek nebo znečištění menšího rozsahu.

- Nadále jsme se snažili být v intenzivním kontaktu s Obecním úřadem Chuderov ohledně potřebné péče o naše vesnice. Podařilo se nám docílit umístění koše u odbočky k lesu na spodní cestě od Sovolusk k Radešínu.

- V průběhu celého roku jsme soustavně monitorovali všechny aktivity, které by se mohly dotknout krajiny a přírody v dané oblasti, a to především s ohledem na realizaci nového územního plánu obce Chuderov.

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2020
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one