sovolusky-10.jpg

7. září 2020 uplyne 690 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Setkání Spolku SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí v Sovoluskách 4. 11. 2018
Der Verein SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí traf sich in Soblitz 4. 11. 2018
05.jpg
Dnes v podvečer se uskutečnila IV. schůze našeho Spolku SLIB - za Sovolusky, Libov a okolí. Přestože se setkáváme aktivně a často v průběhu celého roku, vždy jednou za rok pořádáme oficiální a slavnostní setkání, kde shrneme všechny naše aktivity, plány a vize. Stejně tak tomu bylo i dnes na návsi, pod lípou v Sovoluskách.
06.jpg
Zde je uveden stručný výčet našich zcela konkrétních aktivit v roce 2018:

- Nadále jsme se aktivně  angažovali v procesu opravy křížku v Sovoluskách. Již vloni jsme aktivizovali vznik grantu na obnovu křížků v Sovoluskách a v Radešíně. Grant, který byl připraven MAS Labské skály a stála za ním především paní Jiřina Bischoffiová, podala obec Chuderov, a to v rámci SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Tento grant byl úspěšný a nastartoval opravu křížků. Opravu kamenné části křížku provedl pan Josef Sotona a kovový kříž restauroval pan Martin Šerák. Na křížku pracovali postupně od října 2017 do září roku 2018 a celý sled oprav jsme zdokumentovali a také zveřejnili na webových stránkách Sovolusk. Fyzickou prací jsme pomohli při úpravě terénu kolem křížku v Sovoluskách.

- Dne 21. 7. 2018 se uskutečnil 9. ročník Sovoluských slavností. Akce proběhla úspěšně s velkým zájmem obyvatel vesnice a okolí. Součástí slavností bylo tradičně vystoupení venkovského divadla (Rezkovo rodinné Theatrum) a hudební produkce napříč žánry. Publiku byla představena pohádka Beránci a vlk, volně inspirována klasickou bajkou ruského bajkaře Ivana Andrejeviče Krylova a završena písní Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, tedy jasnou připomínkou padesátého výročí neblahých událostí v roce 1968. Dále pak byl sehrán napínavý příběh Kašpárek a stroj času, ve kterém Kašpárek putuje napříč vesmírem a časem a zachraňuje nemocnou baletku. Tato akce přispěla k dalšímu utužení sousedských vztahů nejen v rámci Sovolusk, ale navštívili nás např. také přátelé z nedaleké Čermné a Ryjic.

- V červnu 2018 jsme provedli nátěr celého altánu a posezení pod lípou na návsi v Sovoluskách.

- V srpnu 2018 jsme instalovali novou lavičku v aleji do Sovolusk. Tato lavička nahradila původní z roku 2012 a nese tento text: Poutníče, spočiň a odpočiň sobě...

- V září a říjnu 2018 byl Václavem Rezkem vyroben betlém pro Sovolusky, který bude poprvé představen v adventním čase.

- V říjnu 2018 byla náves v Sovoluskách obohacena o dvě nové smaltované cedule. Jedna z nich nese úryvek z textu Antona Günthera, básníka a písničkáře Krušných hor. Autorem druhého textu je Zikmund Winter, spisovatel, kulturní historik a učitel.

- V průběhu celého roku jsme pořádali drobná i větší sousedská setkání, a to při událostech jako např. pálení čarodějnic, oslava svátků velikonočních, loučení s prázdninami, opékání s babím létem, plánujeme adventní setkávání se zpěvy vánočních koled atd. Veškeré tyto aktivity představovaly ideální možnost mezigeneračních setkání a také udržování tradic.

- V průběhu celého roku jsme pokračovali v péči o veřejná prostranství - údržba návsí, péče o zeleň, údržba aleje do Sovolusk atd. a také jsme prováděli různé okrašlovací aktivity na návsi v Sovoluskách, které se vždy pojily k danému ročnímu období nebo např. velikonočnímu či vánočnímu času.

- V průběhu celého roku jsme spravovali webové stránky obce Sovolusky a informovali zde o aktuálním dění.

- V průběhu celého roku jsme vyvíjeli spolkové i individuální turistické aktivity soustředěné na poznávání lokalit v naší blízkosti.

- V průběhu celého roku jsme monitorovali problémy s odpadem a zakládáním skládek v blízkém okolí a aktivně jsme o tom informovali Obecní úřad Chuderov a také se sami podíleli na úklidu, pokud to bylo v našich silách. Nahlásili jsme několik skládek, a to u autobusové zastávky Sovolusky, nad obcí Sovolusky a přímo u sběrných nádob v Sovoluskách. Ve snaze bojovat proti tomuto zlořádu jsme vytvořili několik cedulí, které výchovným a mírumilovným způsobem vyzývají občany k udržování pořádku a kulturnímu chování v krajině. Cedule jsme umístili u zastávky Sovolusky, na cestě pod Radešínským vrchem a dále při cestě k lesu u Radešína.

- V červnu 2018 jsme se v Sovoluskách setkali s několika členy spolku Domov 2018. Tento spolek vznikl ze členů pracovní skupiny, která se podílela na tvorbě Strategického plánu rozvoje obce Chuderov na příštích 10 let. Sdělili jsme si vzájemně informace o aktivitách a směřování obou spolků a také prodiskutovali, co nás jako občany nejvíce trápí a jaké máme představy o vývoji a směřování lokality, kde žijeme.

- Nadále jsme se snažili být v intenzivním kontaktu s Obecním úřadem Chuderov ohledně potřebné péče o naše vesnice.

- V průběhu celého roku jsme soustavně monitorovali všechny aktivity, které by se mohly dotknout krajiny a přírody v dané oblasti, a to především s ohledem na přípravu nového územního plánu obce Chuderov.

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2020
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one