sovolusky-10.jpg

7. září 2020 uplyne 690 let od první doložitelné zmínky o Sovoluskách.

Lesní cesty kolem Sovolusk 6. 2. 2016
Die Waldwege um Soblitz 6. 2. 2016
01.jpg
Pokud projdete Sovolusky na jejich konec a dáte se cestou mezi loukami, dorazíte po zhruba půl kilometru k lesu. Na kraji lesa se cesta rozdvojuje. Rovná cesta dolů vede do Žežic. Když se dáte cestou vlevo z kopce, dostanete se do Ryjického údolí. Ovšem pokud z této cesty odbočíte asi po sto padesáti metrech vlevo, dostanete se na jakousi louku s mladými smrky. Louku můžete projít a směrem vlevo pokračovat dále.  Ocitnete se nad potůčkem tekoucím dole pod strání. Touto cestou rovně se můžete dostat zpět do Sovolusk, nebo můžete sejít k potůčku a ocitnete se ve spleti cest. Po proudu potůčku v údolí půjdete směrem na Ryjice. Dalšími dvěma cestami směrem vlevo se můžete dostat k Radešínu a jedna cesta ústí do Libova (k hrázděnému domu v údolí).  V některých místech se otevírá pohled na hrad Blansko nebo na vesnici Blansko. V létě některé cesty částečně zarůstají a bohužel na některých místech jsou poznamenány průjezdem těžké techniky, což asi majitele - Lesy České republiky příliš netrápí. Původní drobnější cesty ani nenajdete v mapách a člověk si je musí projít, aby pochopil, jak se propojují a kam vedou. Můžeme si představovat, jak byly tyto cesty dříve využívány také jako spojnice mezi vesnicemi. Dnes sem příliš mnoho lidí nezabloudí.
 
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

Mapy

Historická mapa 1774 (podle Müllerovi mapy)
mapa10.jpg

Historická mapa 1834 (F. J. J. Kreibich)

mapa7.jpg
Historická mapa 1836-1852
mapa3.jpg

Historická mapa 1869 (K. Kořistka)

mapa8.jpg

Historická mapa 1922 (L. Panuška)

mapa11.jpg

Historická mapa 1938 (vydal R. Adam, Dresden)

mapa9.jpg
Další historické mapy 
mapa4.jpg
mapa5.jpg
mapa6.jpg
Snímkování z roku 1954
snimkovani-1954.jpg
snimkovani-1954-02.jpg
Turistické mapy
turisticka-mapa.jpg
turisticka-mapa2.jpg
Copyright © Sovolusky 2020
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one